aa
 
 

Jätevesijärjestelmän uusimistarve


 

Kiinteistön omistajalle

Muista, että vaikka juuri nyt sinulla ei olisikaan lakisääteistä velvoitetta kunnostaa jätevesijärjestelmääsi, kunnostus kannattaa aina! Lähivetesi kiittää.
 

Pitääkö minun uudistaa jätevesijärjestelmäni?

EI TARVITSE:

KYLLÄ TARVITSEE

Kun kiinteistösi jätevesiä muodostava rakennus sijaitsee enintään 100 m vesistöstä tai merestä tai kiinteistösi jätevesien käsittelyjärjestelmä sijaitsee vedenhankinnan pohjavesialueella, on jätevesijärjestelmä kunnostettava 31.10.2019 mennessä

Poikkeamismahdollisuus, jos

Kun rakennus sijaitsee yli 100 m vesistöstä tai merestä eikä sijaitse vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella pitää jätevesijärjestelmä saattaa kuntoon seuraavan suuren remontin yhteydessä: 

Lue lisää:

Humppilan kunnan ohje talousjätevesien käsittelystä ja jätevesiverkostoon liittymisestä taajama- ja haja-asutusalueella

Ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta saat lisätietoa kiinteistön jätevesien käsittelystä.

 

Lisätietoja: Rakennustarkastaja