aa
 
 

Puistot ja liikenneväylät


myllynkulman-pato.jpg
 

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Tontin omistajalla on velvollisuus huolehtia tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä. Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen.  Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta. Kadun kunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen ja liukkauden torjunta. Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle huomattavaa haittaa.

Maanteiden kunnossapito

Humppilantien, Koivistontien ja niiden kevyenliikenteen väylien, Jokioistentien, Matkuntien  ja  Ypäjäntien kunnossapitovastuu on ELY-keskuksella, ja kunnossapitoon liittyen voi olla yhteydessä Tienkäyttäjän linjaan. 

 Tienkäyttäjän linja

Tien kuntoon tai tien kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä sähköisesti osoitteessa palautevayla.fi. Sähköinen ilmoitus välittyy liikenteen asiakaspalveluun, jossa ilmoituksia käsitellään arkisin klo 8-16. Kaikki ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella. Palveluihin kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai erittäin liukas tie. Kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä voi ilmoittaa soittamalla numeroon 0200 2100 (24 t/ vrk). Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot.

Liikenteen asiakaspalvelu

Liikenteen asiakaspalvelu on Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenteen toimialaan kuuluvien tie-, rata- ja vesiväyläasioiden yhteyspalvelu. Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenneväyliin liittyvät neuvontapalvelut on keskitetty koko maan osalta Liikenteen asiakaspalveluun. Liikenteen asiakaspalvelussa vastataan kysymyksiin, annetaan neuvontaa, käsitellään palautteita ja opastetaan sähköisessä lupa-asioinnissa. Verkkosivuilta löytyy tietoa esim. teiden ja ratojen kunnossapidosta, liikenneturvallisuudesta, väylähankkeista sekä ohjeet liikenteen lupien hakemiseen. 

Liikenteen asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä osoitteessa palautevayla.fi tai soittamalla numeroon 0295 020600. Palvelemme asiakkaitamme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.


Urakoitsijat, Auraus:

Kaavatiet, R.Rautava Oy

Piha-alueet kunnan halli, jäteveden puhdistamo, T:mi Jani Näräkkä

Koulut, palvelukeskus, terveyskeskus, kirjasto, kunnantalo, Humppilan kiinteistöhuolto Oy

 

Urakoitsijat, Hiekoitus:

Kaavatiet radan eteläpuoli, T:mi Huolto ja korjaus Tapio Jortikka

Kaavatiet radan pohjoispuoli, R.Rautava Oy

Piha-alueet, kunnan halli, jäteveden puhdistamo,  T:mi Jani Näräkkä

Koulut, palvelukeskus, terveyskeskus, kirjasto, kunnantalo, Humppilan kiinteistöhuolto Oy

Liitteenä kartta

Lisätietoja: rakennusmestari

 

 

Yksityistieavustukset

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.  Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Yksityistieavustuksen saa hakemuksen perusteella,  Avustushakemukseen kirjataan tiekunnan yhteyshenkilö ja jäsenet, tien yleistiedot ja tiedot kunnostuksista edellisenä vuotena.

Tekninen lautakunta tiedottaa:

Humppilan kunnassa julistetaan haettavaksi yksityistieavustukset.

Hakuaika päättyy 30.11.2018 klo 15.

Hakemukset liitteineen toimitetaan os. Humppilan kunta, Tekninen toimi, Kisakuja 2, 31640 Humppila tai kirjaamo@humppila.fi.

Yksityistielain 84 § mukaisesti kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle on, että hakemus toimitetaan määräajassa, tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta, tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmän tiedot ovat ajantasaiset. Avustusta on mahdollista saada tienpitoon ja perusparantamiseen.

Hakemukseen liitetään tienhoitokunnan tilinpäätös vuodelta 2017 ja toimenpidesuunnitelma vuodelle 2019.


Toimintaohjeet:

Avustuksien hausta ilmoitetaan erikseen ja hakemuslomakkeita on tarjolla teknisessä toimessa ja kunnan kotisivuilla. Hakemuslomake ja liitteet toimitetaan tekniseen toimeen.

Yksityistieavustuksen hakemuslomake

 

Lisätietoja: Tekninen sihteeri, tekninen johtaja