aa
 
 

Esiopetus


 

Esiopetus

Esiopetuksen toiminta-aika on keskimäärin 4 h päivässä. Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, suhteutetaan maksu päivähoidon tarpeeseen.

Syys-, joulu- ja talviloman ajalle esioppilaan päivähoitomaksuun ei tehdä muutosta. Elokuussa ennen esiopetuksen alkua ja esiopetuksen päätyttyä kesä-heinäkuun ajalle esioppilaalle määrätään päivähoitomaksu hoidon tarpeen mukaan. Elokuun päivähoidon tarve ennen oppivelvollisuuden alkua katsotaan kuntakohtaisesti, ja maksu määrittyy hoidon tarpeen mukaan.

Humppilassa toimii perinteisen esiopetuksen lisäksi luontoliikuntaryhmä. Metsäryhmän toiminta tapahtuu pääsääntöisesti luonnossa ja lasten tukikohtana toimii luontoon rakennettu metsäpaikka sekä Humppilan ala-asteen iltapäiväryhmän tilat. Metsäryhmän toiminta aloitettiin syksyllä 2017.

Metsäryhmissä korostuu huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön merkitys.  Perheet ovat hyvin sitoutuneita toimintaan, mikä edesauttaa yhteistyötä  varhaiskasvatuksen ja kodin välillä.

 

/client/humppila/userfiles/hakemus-varhaiskasvatukseen-pdf.pdfAsiointi

Pedanet

Hakemus varhaiskasvatukseen(pdf)

Hoitoaikojen ilmoittaminen (pdf)

Tulotietojen ilmoittaminen (pdf)

Tulotietojen ilmoittaminen yrittäjille (pdf)

Hakemus maksuttomaan oppilaskuljetukseen (pdf)