aa
 
 

Ajankohtaista


Tulevia tapahtumia

- valokuvaus Lintukodon päiväkodilla (Lintukotolaiset ja perhepäivähoito) 28.11.
- valokuvaus Niittykujan päiväkodilla 29.11.
- varhaiskasvatuksen itsenäisyyspäiväjuhla Kirkonkulman koulun liikuntasalissa su 3.12. klo 15.00
- Teatteri Mukamas: Nallen retkilaukku Työväentalolla ti 5.12. klo 9.30 (esityksen tarjoaa Kulttuuriyhdistys Kuvio)
- varhaiskasvatuksen joulukirkko to 21.12. klo 9.30

 
 

Ajankohtaista

Kuulumisia vanhempainillasta!

Tiistaina 5.9. pidettiin varhaiskasvatuksen vanhempainilta. Ilta aloitettiin kunnanvirastolla. Aluksi esittelimme päiväkodin henkilökunnan sekä erityisopettaja Taina Lehdon. Olemme aikaisempina vuosina hankkineet varhaiserityiskasvatuksen palvelut ostopalveluna muualta, mutta nyt saimme järjestymään niin, että yläasteen erityisopettaja Taina Lehto on 2 tuntia viikossa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen käytössä. Erityisopettaja toimii lähinnä henkilökuntaa konsultoivassa roolissa, mutta myös vanhemmat voivat olla Tainaan yhteydessä. Taina tulee esim. tarvittaessa mukaan lapsen asioita koskevaan palaveriin. Alkusyksystä hän kiertää jokaisessa päiväkotiryhmässä tutustumassa ryhmän lapsiin ja henkilökuntaan.

Vasuista vauhtia varhaiskasvatukseen-päivän innoittamana kerroin aluksi uudesta varhaiskasvatussuunnitelmasta (vasu), joka on 1.8.2017 alkaen meitä velvoittava asiakirja. Keskeisimpiä ajatuksia uudessa vasussa on se, että toiminta suunnitellaan lasten vasuista nousevien tavoitteiden, lasten mielenkiinnon ja tuen tarpeiden pohjalta yhdessä lasten kanssa. Vasussa painotetaan leikin merkitystä kaikessa toiminnassa. Leikki on keskeinen lapsen kehitystä ja oppimista edistävä työ- ja toimintatapa. Uusi vasu haastaa meidät toimimaan hieman eri tavoin kuin ennen on toimittu ja tämän vuoksi ainakin tämä syksy menee vielä aikuisillakin harjoittelun ja uuden asian sisäistämisen merkeissä. Sallinettehan, että mikäli uudesta vasusta herää kysymyksiä, saamme tovin aikaa pohtia asiaa itsekin ; ) (Vanhampainillan diat)

Humppilassa toimii tällä hetkellä 6 varhaiskasvatusryhmää kahdessa yksikössä. Niittykujan pallokentän puoleisessa päädyssä toimii esiopetusryhmä Pääskyt. Samoissa tiloissa ovat aamuisin ja iltapäivisin myös luonto- ja liikuntaryhmä Peippojen esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta (suomeksi päivähoitoa) tarvitsevat lapset. Talon keskellä toimivat 4-5-vuotiaat Tintit ja toisessa päässä 1-4-vuotiaat Leivoset. Lintukodossa toimivat 1-3-vuotiaat Peukaloiset ja 4-5-vuotiaat Hippiäiset. Perhepäivähoitajia on tällä hetkellä 4. Vuorohoito järjestetään Niittykujalla.

Vanhemmilta tuli vanhempainillassa esiin kysymys siitä, miksi tänä vuonna 5-vuotiailla ei ole omaa ns. viskariryhmää. Tähän on oikeastaan monia syitä, joista pari kirjaan tähänkin näkyviin (siitäkin syystä, että yhtäkkiä kysymyksen eteen joutuessa ei muista kaikkea, mitä järjestelyjen taustalla on ajatellut tai muutoin ollut huomioitavana). Ensinnäkin pelkästään 5-vuotiaista koostuva ryhmä on pitkälti lähtöisin Koivukummun päiväkodista ja vain siitä, että yläkerran tiloihin ei oikein voinut laittaa alle 5-vuotiaita lapsia (hankala rappukäytävä). Mielestäni lapsia ei ole tarpeen lokeroida omiin ikäryhmiinsä heti pienestä pitäen. Vertaisoppiminen on todella tärkeää ja tästä syystä pidän tärkeänä sitä, että ryhmissä on eri-ikäisiä lapsia. 5-vuotiaat oli tarkoitus tänä vuonna jakaa mahdollisimman tasaisesti kahteen ryhmään, joihin sitten "viskareiden" lisäksi tulisi 4-vuotiaita. Näin pienessä kunnassa ei tarvita kuin pari sattumaa (esim. joku muuttaa pois tai jää muusta syystä pois) niin ryhmän rakenne muuttuu ja lapsimäärä ei olekaan se, mitä keväällä on suunniteltu. Pienen kunnan rikkaus (ei aina tietysti rikkauskaan) on se, että ikäryhmät ovat pieniä ja kaikki lapset tutustuvat toisiinsa suhteellisen helposti. Jos päiväkodissa ei ollakaan juuri tietyn ikätoverin kanssa samassa ryhmässä, voidaan kontakteja pitää yllä harrastuksissa tai muutoin vapaa-ajalla. Jatkossakin tulee olemaan niin, että kahdessa päiväkotiryhmässä on 3-5-vuotiaita ja yhdessä sitten 1-3-vuotiaita. Tämän pohjalta on ainakin uuden päiväkodin suunnitelmat tehty.

Asiakasmaksuperusteet muuttuivat 1.8.2017 niin, että käytössä on nyt 5 eri "maksuporrasta". Vanhemmat varaavat lapselle tietyn tuntimäärän, jota sitten tulee hoitoaikoja varatessa noudattaa. Tuntimäärät ovat lain mukaan keskimääräisiä, eli viikkotuntimäärien toteutumista voidaan tarkastella kalenterikuukauden aikana. Hoitoajat ilmoitetaan kirjallisesti päiväkotiryhmiin (sähköposti, tekstiviesti, paperilla). Hoitoaikojen ja etenkin muutosten ilmoittaminen on tärkeää, jotta henkilökunnan työvuorosuunnittelu pysyy ajan tasalla.

Urheilukentän remontti ja pallokentän käyttö aiheuttavat välillä ruuhkatilanteita Niittykujan pysäköintialueelle. Pysäköintialueilla on muutoinkin etenkin klo9 ja 15 aikoihin ruuhkaista. Kirjaston piha on puolestaan haastava siitä, että autoja ja mopoja tulee melko kovaakin vauhtia mutkan takaa. Muistetaanhan siis olla erityisen tarkkana sekä autolla että muilla kulkuvälineillä ja kävellenkin liikkuessa. Älkää päästäkö lapsia juoksemaan parkkipaikalla. Autojen tyhjäkäynnin vuoksi on myös kulkeutunut pakokaasuhajuja sisätiloihin, joten sammuttakaa autonne asioidessanne päiväkodilla.

Lapsi luovutetaan päiväkotiin tultaessa aina henkilökunnalle ja kotiinlähtökin hoidetaan henkilökunnan kautta. Näin tieto lasten läsnäolosta on aina ajan tasalla. Toivoisimme, että aikuiset huolehtivat portin avaamisesta ja sulkemisesta, jotta portit eivät jäisi auki. Muistattehan, että vanhemman ja lapsen kohtaaminen päiväkotipäivän jälkeen on päivän tärkeimpiä hetkiä, joten vältä kännykän käyttöä näinä hetkinä.

Päiväkodissa annetaan lounaan jälkeen jokaiselle lapselle xylitol-pastilli. Pastillit hankitaan yhteistilauksella päiväkodin toimesta. Vanhemmilta kerätään 4€/lapsi ns. pastillirahaa. Rahan voi toimittaa lapsen omaan päiväkotiryhmään.

Suomi100-juhlavuoden kunniaksi järjestämme itsenäisyyspäiväjuhlan Kirkonkulman koulun liikuntasalissa sunnuntaina 3.12. klo 15. Juhlasta lisäinfoa lähempänä. Emme pidä erikseen joulujuhlia tänä vuonna.

Uuden päiväkodin pohjatyöt ovat käynnissä ja kovasti odottelemme rakennustöiden alkamista. Tavoitehan on, että elokuussa 2018 aloitamme toiminnan uusissa tiloissa. Päiväkodille oli käynnissä nimikilpailu Sadonkorjuujuhlassa sekä varhaiskasvatuksen vanhempainilloissa.

Yksi tärkeimmistä asioista työssämme on yhteistyö teidän vanhempien kanssa. Toivonkin, että yhteistyö on avointa ja luottamuksellista puolin ja toisin. Mikäli jokin asia mietityttää, ottakaa rohkeasti puheeksi ja yhteyttä suoraan joko ryhmien henkilökuntaan, vastaavan lastentarhanopettajaan tai minuun. Kehitysehdotuksiakin otamme mielellämme aina vastaan. Suoran palautteen kautta asiat etenevät ja kysymyksiin on helppo vastata ja jos suorilta ei vastausta löydy, lähdemme etsimään sitä. Kiitos vanhempainillassa esitetyistä kysymyksistä ja keskusteluista!

Yhteistyöterveisin
Katja
Puh. 050 542 2030

 

Asiointi

Pedanet

Hakemus päivähoitoon (pdf)

Hoitoaikojen ilmoittaminen (pdf)

Tulotietojen ilmoittaminen (pdf)

Tulotietojen ilmoittaminen yrittäjille (pdf)

Hakemus maksuttomaan oppilaskuljetukseen (pdf)