aa
 
 

Ajankohtaista


Tekninen Lautakunta 14.3.18 klo. 17.00

 
 

Ajankohtaista

22.02.2018

VUODEN 2018 YHDISTYSAVUSTUSTEN HAKU ON AUKI


Kunta on avannut Humppilalaisille yhdistyksille yhdistysavustusten haun. Hakemus tulee tehdä 23.3.2018 mennessä. 

Hakemuksiin tulee liittää seuraavat tiedot:

 

-  tiedot yhdistyksen järjestämistä tapahtumista ja toiminnoista.

-  niihin osallistuvien humppilalaisten lasten, nuorten, ikäihmisten ja muiden kuntalaisten määristä.

-  lisäksi anomuksessa tulee perustella avustuksen tarve yhdistyksen toiminnalle sekä avustuksen käyttötarkoitus.

-  hakemuksen liitteenä on oltava edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä

-  tilinumero.

 

Avustusanomukset tulee lähettää kunnan neuvonnan sähköpostiin (neuvonta@humppila.fi) tai toimittaa hakemus suljetussa kirjekuoressa kunnanvirastoon ja kirjoittaa kuoren päälle Yhdistysavustushakemus.